SERTIFISERING

Norges takseringsforbund utfører kompetansebasert sertifisering av takstmenn. 

Ordningen er under kontinuerlig utvikling og kravene har regelmessig blitt skjerpet. Dette er et viktig element i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle bransjens faglige kompetanse. NTF-sertifiserte taksmenn er underlagt regelmessig etterutdanning. Hovedformålet er å sikre at medlemmene opprettholder et kunnskapsnivå som er i tråd med markedets behov.