Takstmann EIKELANDSOSEN
Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS


Besøksadresse

Postboks 103
5649 EIKELANDSOSEN

Postadresse

Pb. 103
5649 EIKELANDSOSEN

Takstmenn / takstingeniører

Carl-Johan Haugen
E-post: carljohan@byggadmin.no
Telefon: 56581130

Autorisasjoner

- Takst, bolig - fritidseiendom - tomt - mindre næringseiendommer
- Naturskade
- Tilstandsanalyse/Boligsalgsrapport
- Det Norske Veritas - sertifisert takstmann
- Landbrukstakst