TAKSERING

Norsk takst utfører kompetansebasert sertifisering av takstmenn. Ordningen er under kontinuerlig utvikling og kravene har regelmessig blitt skjerpet. Dette er et viktig element i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle bransjens faglige kompetanse. Sertifiserte taksmenn i NTF er underlagt regelmessig etterutdanning. Hovedformålet er å sikre at medlemmene opprettholder et kunnskapsnivå som er i tråd med markedets behov.

Bolig verdi

Bolig verdi

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende.

Bolig tilstand

Bolig tilstand

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende.

Skade

Skade

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange NTF-medlemmer har spesiell kompetanse på dette feltet.

Skjønn

Skjønn

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange NTF-medlemmer har spesiell kompetanse på dette feltet. Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform.

Landbruk

Landbruk

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer å sette verdi på eiendommen innenfor ulike formål som salg, lån, skifte, odelsskjønn, ekspropriasjon med mer. NTFs spesialister kjenner reglene som må følges.

Næring

Næring

Mange av NTFs medlemmer har spesialkompetanse innen næringseiendom. Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder. 

Eltaksering

Eltaksering

El-kontroll er et område av stor betydning i arbeidet for å forebygge branner. NTFs spesialister gir uavhengige vurderinger av elsikkerhet og takserer installasjoner.

Teknologi- og Spesialområder

Teknologi- og Spesialområder

Teknologi- og Spesialområder omfatter blant annet industri- og anleggsmaskiner, kjøretøy og båter. I NTF finnes en rekke takstmenn spesielt sertifisert for slike teknologi- og spesialområder.