Skjønn

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange NTF-medlemmer har spesiell kompetanse på dette feltet. Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform.

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering fra NTF gir god trygghet for et riktig resultat. 
 
Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader. En rekke NTF-takstmenn inngår i beredskapen ved slike skader, etter godkjenning av Norsk Naturskadepool.

Sist oppdatert 24.01.2018